T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 5. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

ALEV OFLUOĞLU
KONFERANS SALONU

Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN

DEĞERLİ KATILIMCILAR;

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz “SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ” sempozyumlarından bir yenisinde farklı konulara değinerek bilimsel dağarcığımızı daha da genişleteceğiz kanaatindeyim. Sağlık konusunun ana tema olarak seçilmesi ilerideki toplantılarımızda sektörel biçimlendirmelerle daha da güçlenecektir. Farklı iş kollarındaki sağlık ve sıhhi müdahale gerektiren durumlarla ilgili konuları da kapsamımız içine almayı hedefliyoruz. Ancak her iş kolunda iş görenin işe uygun olabilmesi için maliyet gerektiren eğitimler ve pratik beceriler elde edilmesi gereklidir.

Sağlık çalışanlarının da hizmet sektöründe az bulunan ve yetiştirme maliyeti yüksek olan bir iş kolunda olmaları ve işlerinin mutlaka hatasız yapılması gerekliliğinden daha ön plana çıkması şaşırtıcı değildir. Seçtiğimiz konularda işyeri hekimlerini de merkeze alma nedenlerimizden birisi de budur. Ayrıca sempozyum konularını paydaşlarımızla, özellikle de İBB ile müzakere ederek belirlemek, sempozyumumuzu daha faydalı hale getirmiştir. Üniversite olarak alanda öncü olmanın mutluluğunu taşıyarak siz değerli misafirlerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade eder, bilginin üretime dönüştürüleceği başarılı bir sempozyum dilerim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

KOMİTE VE KURULLAR

Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU

Onursal Başkan

Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN

Onursal Başkan

Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR

Sempozyum Başkanı

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hafız Hulusi ACAR İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan KEPEKLİ İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Beyrul CANBAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Öğr. Gör. Aliye KAŞARCI HAKAN İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ulaş ÇINAR İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Öğr. Gör. Tolga BARIŞIK İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Öğr. Gör. Hakan FARIMAZ İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

Öğr. Gör. Barış KUZUCU İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

Uzm. İbrahim Deniz EKİCİ İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Emir TAN İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Hafız Hulusi ACAR İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Demir BUDAK İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. İmer OKAR İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Gül BAKTIR İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Resul İZMİRLİ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan KEPEKLİ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Beyrul CANBAZ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Itır ERKAN İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DAŞTAN İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayla TİSİNLİ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

SEMPOZYUM KONULARI

Meslek Hastalıklarına Yenilikçi Yaklaşımlar

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Modeli

İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Mobbing

Sağlık İşletmelerinde Yangın ve Acil Durum Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Risk Analizi için Yeni Bir Yaklaşım Önerisi

Sağlık Kurumlarında Elektromanyetik Alan

Sağlık Kuruluşlarında KKD Kullanımı

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi

Sağlık Kuruluşları Özelinde İSG Eğitimi ve Önemi

Tıbbi Laboratuvarlarda İş Güvenliği

ALEV OFLUOĞLU
KONFERANS SALONU